நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பிற்க்கான சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான அனைத்து பாடங்களுக்கும் கருத்து வரைபடம், தொகுத்தல், புதிய சொற்கள், வலுவூட்டுதல் மற்றும் வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களது வேலையை எளிமையாக்கும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி. இதனை தயாரித்து வழங்கிய R. ஏழுமலை அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

Topic-வகுப்பு 5 தமிழ் அனைத்து பாடத்திற்கான Tray cards  பருவம் 1 
File Type-PDF

5th std SOCIAL 

Post a Comment

Previous Post Next Post