நமது குழுவின் சார்பாக பணி முடிப்பு பதிவேடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் நிலை : மலர், அரும்பு, மொட்டு. இதில் தேதி, வாரம், மாதம், நாள், பாடவேளை என தனித்தனியாக பிரித்து உங்களது வேலையை சுலபமாகும் நோக்கத்தோடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது உள்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-பணி நிறைவு பதிவேடு நிலை: அரும்பு, மலர், மொட்டு 
File Type-PDF

பணி நிறைவு பதிவேடு

Post a Comment

Previous Post Next Post