தமிழக முழுவதும் குரூப் 2, குரூப் 2A தேர்வு கடந்த மே 21ஆம் தேதி நடந்து முடிந்தது. அதில் 11 லட்சம் பேர் தேர்வு எழுதினர்.
கடந்த ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்ட தேர்வை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு அனைத்து கேள்விகளும் எளிமையாக கேட்கப்பட்டிருந்ததால் தேர்வு முடிவினை எதிர்பார்த்து தேர்வர்கள் அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இந்நிலையில் குரூப் 2 தேர்விற்கான முடிவுகள் ஜூலை மாதத்தில் வெளியிடப்படும் என தேர்வர்கள் மிகுந்த நம்பிக்கையில் இருக்கின்றன.

இதனிடையே குரூப் 2 தேர்விற்கான கட் ஆப் மதிப்பெண் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பொது பிரிவின வகுப்பை சேர்ந்த ஆண்கள் 158-163 வரையிலும், பெண்கள் 155-160 வரையிலும், BC வகுப்பை சேர்ந்த ஆண்கள் ஆண்கள் 158-163 வரையிலும், பெண்கள் 155-160 வரையிலும், MBC வகுப்பை சேர்ந்த ஆண்கள் 151-156 வரையிலும், பெண்கள் 145-150 வரையிலும், BC (M) வகுப்பை சேர்ந்த ஆண்கள் 147-152 வரையிலும், பெண்கள் 140-145 வரையிலும், SC வகுப்பை சேர்ந்த ஆண்கள் 145-150 வரையிலும், பெண்கள் 147-152 வரையிலும், SC (A) வகுப்பை சேர்ந்த ஆண்கள் 145-150 வரையிலும், பெண்கள் 138-143 வரையிலும், ST வகுப்பை சேர்ந்த ஆண்கள் 145-150 வரையிலும், பெண்கள் 138-143 வரையிலும் கட் ஆஃப் மதிப்பெண் பெற்றிருக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Post a Comment

Previous Post Next Post