வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக ஒன்றாம் வகுப்பிற்கான ஆங்கிலம்  பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான தொகுத்தறி மதிப்பீடு (SUMMATIVE ASSESSMENT) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2 மணி நேர தேர்வாகவும் 60 மதிப்பெண்களை கொண்டதாகவும் இவ்வினாத்தாள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வினாத்தாளை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-வகுப்பு 1 ஆங்கிலம் பருவம் 1 தொகுத்தறி மதிப்பீடு (Summative Assessment) வினாத்தாள் 
File Type-PDF

1st std ENGLISH SA QP 

Post a Comment

Previous Post Next Post