நமது குழுவின் சார்பாக குறைதீர் கற்பித்தல் பதிவேடு 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பிற்க்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் செயல்பாடு எழுதுதல் மற்றும் படித்தல். கற்பித்தலுக்கு முன்பு மற்றும் பின்பு உள்ள மதிப்பெண்களை எழுதும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை எளிமையாக்கும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic- வகுப்பு 1-8 குறைதீர் கற்பித்தல் பதிவேடு 
File Type-PDF

 
குறைதீர் கற்பித்தல் பதிவேடு 

Post a Comment

Previous Post Next Post