நமது குழுவின் சார்பாக நான்காம் வகுப்பிற்கான கணித பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான அனைத்து பாடங்களுக்கான வளரறி மதிப்பீடு வினாத்தாள்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையாக புரியும் வகையிலும் மேலும் இதனை பயன்படுத்தி தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். இதனை தயாரித்து வழங்கிய R. ஏழுமலை அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

Topic-வகுப்பு 4 கணிதம்  அனைத்து பாடங்களுக்கான வளரறி மதிப்பீடு வினாத்தாள் FA(B)  பருவம் 1 (English medium)
File Type-PDF
 
4th std MATHS FA(B) QP 

Post a Comment

Previous Post Next Post