நமது குழுவின் சார்பாக Dot Tamil Letters உயிர் எழுத்துகள்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை சொல்லிக்கொண்டே எழுதவும் மேலும் வண்ணம் தீட்டும் வகையிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவை மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவும் மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். இப்பதிவை தயாரித்து வழங்கிய A. கார்த்திக்ராஜா அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

Topic-Dot Tamil Letters உயிர் எழுத்துகள் 
File Type-PDF

உயிர் எழுத்துகள் 

Post a Comment

Previous Post Next Post