நமது குழுவின் சார்பாக அ முதல் ஔ வரை உள்ள எழுத்துகளை கண்டுப்பிடித்து வட்டமிட்டு படிக்கும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  இவை மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவும் மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். இப்பதிவை தயாரித்து வழங்கிய A. கார்த்திக்ராஜா அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

Topic-Find & Circle tamil alphabets 
File Type-PDF

Tamil alphabets 

Post a Comment

Previous Post Next Post