நமது குழுவின் சார்பாக 7 ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 கணித பாடத்திற்கான NMMS STUDY MATERIAL (கற்றல் கையேடு) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் இதனை பயன்படுத்தி விடா முயற்சி உடன் பயிற்சி பெற்று தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம்.பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -7ஆம் வகுப்பு கணிதம் பருவம் 1 வடிவியல் விடைகள் NMMS Study Material (Tamil Medium) 
File Type - PDF

7th std MATHS QA 

Post a Comment

Previous Post Next Post