நமது குழுவின் சார்பாக INSPIRE AWARDS SAMPLE PROJECT கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் இப்பதிவு உள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

INSPIRE AWARDS

Post a Comment

Previous Post Next Post