நமது குழுவின் சார்பாக 4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்திற்கான தொகுத்தறி மதிப்பீடு முதல் பருவத் தேர்வு  விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் இந்த வினாத்தாட்கள் மற்றும் விடைகளை பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற்று தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -4ஆம் வகுப்பு அறிவியல் தொகுத்தறி மதிப்பீடு முதல் பருவத்தேர்வு விடைகள் 2022  (Tamil Medium)                                                                                                                                                               
File Type - PDF 

 4th std SCIENCE KEY 

Post a Comment

Previous Post Next Post