நமது குழுவின் சார்பாக 10ஆம் வகுப்பு கணித பாடத்திற்கான  அலகு 8 புள்ளியியலும் நிகழ்தகவும் கையேடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மாணவர்கள் பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற்று அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic - 10ஆம் வகுப்பு கணிதம் அலகு 8 புள்ளியியலும் நிகழ்தகவும் கையேடு (Complete material) Tamil medium 
File Type - PDF

10th std MATHS  

Post a Comment

Previous Post Next Post