நமது குழுவின் சார்பாக 12ஆம் வகுப்பு கணித பாடத்திற்கான தொகுதி 2 ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மாணவர்கள் பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற்று அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -12ஆம் வகுப்பு கணிதம் தொகுதி 2 ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் (Tamil medium) 
File Type - PDF

12th std MATHS   

Post a Comment

Previous Post Next Post