நமது குழுவின் சார்பாக வகுப்பு 1 பருவம் 3 தமிழ்  பாடத்திற்கான கடின & புதிய சொற்கள்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மிகவும் எளியாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிக சுலபமாக புரியும் என நம்புகிறோம். இதனை மாணவர்கள் பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற உதவியாக இருக்கும். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி. 

Topic -1ஆம் வகுப்பு தமிழ் பருவம் 3 கடின & புதிய சொற்கள் 

File Type - PDF 
1st std TAMIL   .

Post a Comment

Previous Post Next Post