நமது குழுவின் சார்பாக நான்காம் வகுப்பு பருவம் 2 ஆங்கில பாடத்திற்கான தொகுத்தறி மதிப்பீடு வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் இதனை பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற்று கொள்ள மிக உதவியாக இருக்கும். மிகவும் எளிமையாக புரியும் வகையில் தரப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். இப்பதிவினை அப்படியே நேரடியாக நகல் எடுத்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் நன்றி.

Topic - 4th std English Term 2 Summative Assessment Question Paper 
File Type - PDF

4th  std ENGLISH 

Post a Comment

Previous Post Next Post