நமது குழுவின் சார்பாக 6ஆம் வகுப்பு கணித பாடத்திற்கான இரண்டாம் இடைப்பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் நன்கு பயிற்சி பெற்று தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -6th std Maths 2nd Mid Term Question Paper  (English medium) Tirupattur District 
File Type - PDF
  
  6th std MATHS  

Post a Comment

Previous Post Next Post