நமது குழுவின் சார்பாக 7ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான  வரலாறு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் இதனை பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற்று தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -7th std Social science History 1 New Religious Ideas and Movements Question & Answer English medium
File Type - PDF
  
  7th std SOCIAL SCIENCE 

Post a Comment

Previous Post Next Post