வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக 4ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்கான க் முதல் ன் வரை மெய் எழுத்துகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் இப்பதிவு  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.இதனை தயாரித்து வழங்கிய திரு. இரா. கோபிநாத் அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவுத்துக்கொள்கிறோம். 

Topic-4ஆம் வகுப்பு தமிழ் க் முதல் ன் வரை மெய் எழுத்துகள் தயாரிப்பு இரா. கோபிநாத் 
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post