நமது குழுவின் சார்பாக திரு. ஞா. செல்வகுமார், திருப்புட்குழி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்  தயாரித்து வழங்கிய - 5 ஆம் வகுப்பு

தமிழ் திறனறித்தேர்வு  மாதிரி வினாத்தாள் வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். இதனை தயாரித்து வழங்கிய அண்ணாருக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம். 

Topic- 5 ஆம் வகுப்பு தமிழ் திறனறித்தேர்வு  மாதிரி வினாத்தாள்
File type- PDF
5th Tamil Question paper download 


Post a Comment

Previous Post Next Post