வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் ஆங்கிலம் The Winter  TLM Teacher Learning Material  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-எண்ணும் எழுத்தும் The Winter  TLM Teacher Learning Material 
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post