வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக  8ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான அரையாண்டுத் தேர்வு முக்கிய வினாக்கள் வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.இதனை மாணவர்கள் பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற்று தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-8th std Social Science Half Yearly Exam Important Questions Question Paper 3  Tamil Medium 
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post