நமது குழுவின் சார்பாக பாடக் குறிப்புகள் வழங்கி வருகின்றோம்.

அந்த வகையில் இன்று எண்ணும் எழுத்தும் பாடத்திற்கான பாடக் குறிப்புகள் வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயன் அளிக்கும் என எண்ணுகின்றோம். இந்த பதிவு தங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்தால் மற்றவர்களுக்கும் பகிரவும்.


Topic -zeal study EE Lesson plan 1 2 3  June  1  2023 pdf 
File Type-pdf

Post a Comment

Previous Post Next Post