இந்த பதிவில் உயிரெழுத்துக்கள் மற்றும் வார்த்தைகள்

இடம்பெறுமாறு செய்து காட்டலுக்கான மாதிரியை வழங்கியுள்ளோம். இந்த பதிவானது எளிதாக புரியும் வகையில் அமையும் எனவும் தங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் அமையும் என நம்புகிறோம். இந்த பதிவு தங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மற்றவர்களுக்கும் பகிரவும். எங்கள் குழுவின் சார்பாக தென்னரசு அய்யா அவர்களுக்கு நன்றியினைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

Topic- zeal study அ,+ஆ+.....ஔ+_+TT+PRIMARY+TLM+GROUP.pdf

           File Type-pdf

அ,+ஆ+.....ஔ+_+TT+PRIMARY+TLM

 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post