நமது குழுவின் சார்பாக COMPOUND WORDS, TLM 

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.. எனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்கல் பணியை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள்.

Topic- COMPOUND WORDS, TLM 

File type- image 
Post a Comment

Previous Post Next Post