நமது குழுவின் சார்பாக  கல்வி தொலைக்காட்சி பாடங்களை

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- EE|ENGALAI ARIVEN |எண்களை அறிவேன்|எண்ணும் எழுத்தும்|MAT|TERM1|STD1,2,3|வகுப்பு1,2,3|KALVITV|

File type- video 

EE|ENGALAI ARIVEN |எண்களை அறிவேன்|எண்ணும் எழுத்தும்|MAT|TERM1|STD1,2,3|வகுப்பு1,2,3|KALVITV|

Post a Comment

Previous Post Next Post