நமது குழுவின் சார்பாக *எண்ணும் எழுத்தும் கணிதம்*  ஆசிரியர் கையேடு - QR Code Links  1.Maths வழங்கியுள்ளோம். .

இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை TLM ஆக பயனப்டுத்தி கொள்ள வேண்டுகின்ரோம். 

Topic- *எண்ணும் எழுத்தும் கணிதம்*  ஆசிரியர் கையேடு - QR Code Links  1.Maths

File type- video கீழே உள்ள லிங்கை தொட்டு பாடலை பெறவும். நன்றி. 

QR Code Links  1.Maths

Post a Comment

Previous Post Next Post