நமது குழுவின் சார்பாக EE |SS| STD 5 |M I |அகழ்வாராய்ச்சி |KALVITV |

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE |SS| STD 5 |M I |அகழ்வாராய்ச்சி |KALVITV |

EE |SS| STD 5 |M I |அகழ்வாராய்ச்சி |KALVITV |

தமிழ் நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு தமிழ் நாட்டில் உள்ள அருவிகளின் பெயர்கள், காடுகளின் வகைகளை அறியும் காணொளி அகழ்வாராய்ச்சி,மற்றும் தொல்பொருள் ஆய்வாளர் பற்றியும் ,அகழ்வாராய்ச்சி நடைபெற்ற சில இடங்கள், அங்கு கிடைத்த பொருட்கள் பற்றியும் அறிவதற்கான காணொலி..

Post a Comment

Previous Post Next Post