நமது குழுவின் சார்பாக EE|MATHS| MOD2 |ACT 2 |C4&5 |எண்கள் |KALVITV |

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE|MATHS| MOD2 |ACT 2 |C4&5 |எண்கள் |KALVITV |

EE|MATHS| MOD2 |ACT 2 |C4&5 |எண்கள் |KALVITV |

எண்கள் - ஈரிலக்க எண்ணை ஈரிலக்க எண்ணால் பெருக்கல், பகுஎண்கள் -பகா எண்களுக்கான காணொளிி .

Post a Comment

Previous Post Next Post