வணக்கம். நமது குழுவின் சார்பாக 6ஆம் வகுப்பு கணிதம் கற்றல் விளைவுகள், திறன்கள்  & நுண் திறன்கள்  வழங்கியுள்ளோம்.

இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி  தங்கள் பணியை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள். 

Topic- 6ஆம் வகுப்பு கணிதம் கற்றல் விளைவுகள், திறன்கள்  & நுண் திறன்கள்  

File type- PDF

6th Maths  LO

Post a Comment

Previous Post Next Post