வணக்கம். நமது குழுவின் சார்பாக Zeal primary study   EE- TERM -3 - TT-MOTTU -ENGLISH-UNIT-1-READING PRACTISE, 

. TLM  வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்கள் கற்பித்தலை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள்.

Topic- Zeal primary study   EE- TERM -3 - TT-MOTTU -ENGLISH-UNIT-1-READING  practice

File type- PDF

 TT-MOTTU -ENGLISH

Post a Comment

Previous Post Next Post