வணக்கம் . நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் கற்பிக்கும்

ஆசிரியர்களுக்கு பயன்ப்டும் வகையில் ZEAL PRIMARY STUDY TLM வழங்கியுள்ளோம். அதனை அப்படியே பிரிண்ட்  போட்டு பயன்படுத்தலாம். இப்போது அனைத்து பள்ளிகளிலும் பிரிண்டர் வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளது.எனவே  இதனை பயன்படுத்தி  தங்கள் பணியை செம்மையுற செய்ய வழ்த்துக்கள். 

Topic- ZEAL PRIMARY STUDY TLM ஈ வரிசை சொற்கள்.pdf

File type- PDF

ஈவரிசை சொற்கள்


Post a Comment

Previous Post Next Post