வணக்கம். நமது குழுவின் சார்பாக   IV&V June 4th Week EE Lesson plan  24.6.2024  to  29.6.2024  

 வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும்.

Topic- IV&V June 4th Week EE Lesson plan  24.6.2024  to  29.6.2024  

IV&V June 4th Week EE Lesson plan


Post a Comment

Previous Post Next Post