வணக்கம். நமது குழுவின் சார்பாக NUMBERS- FLASH CARDS வழங்கியுள்ளோம்.

இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- Zeal primary study NUMBERS- FLASH CARDS_T_T_TLM

File type- PDF

_NUMBERS- FLASH CARDS


Post a Comment

Previous Post Next Post