நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்து தமிழ் பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான உயிர் மெய் எழுத்து சொற்களுக்கான படங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களுக்கு மிக எளிமையாக புரியவைக்கும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவானது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். இப்பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். இப்பதிவை தயாரித்து வழங்கிய R. ஜெகநாதன் அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

Topic-எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ் உயிா் மெய் எழுத்து சொற்களுக்கான படங்கள் பருவம் 1 
File Type-PDF

 TAMIL 

Post a Comment

Previous Post Next Post