நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்து அடிப்படை கற்றல் நிலை அறிதல் மதிப்பீடு  சார்ந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.  இப்பதிவானது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். இப்பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். 

Topic-எண்ணும் எழுத்தும் அடிப்படை கற்றல் நிலை அறிதல் மதிப்பீடு 
File Type-PDF

Baseline Assessment proceedings

Post a Comment

Previous Post Next Post