நமது குழுவின் சார்பாக 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இணைய வழி பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு மூலம் இடைநிலை ஆசிரியர் பணியில் சேர்ந்த விவரம் தெரிவித்தலுக்கான ஆசிரியர் சேர்க்கை அறிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிக்கை மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-ஆசிரியர் சேர்க்கை அறிக்கை
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post