நமது குழுவின் சார்பாக தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி சார்நிலைப்பணி - அரசு மற்றும் நகராட்சி உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பட்டதாரி ஆசிரியர் (ஆங்கிலம்) காலிப்பணியிடங்கள் பதவி உயர்வின் மூலம் நிரப்புதல் 01.01.2022 தேதியில் உள்ளவாறு தகுதி வாய்ந்த இடைநிலை, உயர்கல்வி மற்றும் சிறப்பாசிரியர்கள் - முன்னுரிமை பட்டியல் வெளியிடுதல். இப்பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நன்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் (பணியாள் தொகுதி) செயல்முறைகள் சென்னை (ஆங்கிலம்)
File Type-PDF


COSE BT ENGLISH

Post a Comment

Previous Post Next Post