ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான தற்காலிக ஆசிரியர் பணி - விண்ணப்பதாரர் விவரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.இதில் விண்ணப்பதாரரின் பெயர், பிறந்த தேதி என பல விவரங்கள் உள்ளன. இது எளிதாக நிரப்பும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பதிவானது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுயுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கும் பகிரவும்.

Topic-தற்காலிக ஆசிரியர் பணி - விண்ணப்பதாரர் விவரம் 
File Type-PDF 
ஆசிரியர் விண்ணப்பம் 

Post a Comment

Previous Post Next Post