வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியர்களுக்கு ஜூலை 2022 ஆம் மாதத்திற்கான ஊதிய கொடுப்பாணை வழங்குதல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளிக்கல்வி 2011 -12 ஆண்டில் அனைவருக்கும் கல்வி திட்டத்தின் கீழ் பள்ளிக்கல்வித் துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு உயர்நிலை/ மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட 1282 பட்டதாரி ஆசிரியர் தற்காலிக  பணியிடங்களுக்கு ஜூலை 2022 ஆம் மாதத்திற்கான ஊதிய கொடுப்பாணை வழங்குதல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு ஆசிரியர்களின் வேலை எளிமையாக்கும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-ஜூலை 2022 மாதத்திற்கான ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கும் அதிகாரம் (Posts Pay Order) 
File Type-PDF

Posts Pay Order

Post a Comment

Previous Post Next Post