நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான A -Z  Pictures கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. A முதல் Z வரை உள்ள எழுத்துக்களுக்கு படங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம் பயனுள்ளதாக இருபின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-A-Z PICTURES (English Alphabets)
File Type-PDF

ENGLISH 

Post a Comment

Previous Post Next Post