நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் கணித பாடத்திற்கான பாடல் எண்கள் மற்றும் கூட்டல் குறிகளும்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் இதனை ஆர்வமாக படிக்கும் வகையிலும் உள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம் பயனுள்ளதாக இருபின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-கணிதம் கூட்டல் இயந்தியம் (Addition machine)  
File Type-PDF

Addition machine 

Post a Comment

Previous Post Next Post