நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான பாடல் வார்த்தைகள்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மாணவர்கள் எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம் பயனுள்ளதாக இருபின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-ENGLISH WORDS & SONG 
File Type-PDF

ENGLISH 

Post a Comment

Previous Post Next Post