நமது குழுவின் சார்பாக Remedial Teaching  English கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. CVC words, Blends, Four letter words, Two and three letter words, Long Vowel sounds, Short sound of Vowels, Find the ending sound என அனைத்தும் மாணவர்களுக்கு புரியும் வகையில் மிக எளிமையாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவும் மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். 

Topic-Remedial Teaching  English
File Type-PDF

Remedial Teaching  English

Post a Comment

Previous Post Next Post