நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான Reading  Practice  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிக எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.  

Topic-எண்ணும் எழுத்தும் ஆங்கிலம் Reading  Practice 
File Type-PDF

EE English  


Post a Comment

Previous Post Next Post