நமது குழுவின் சார்பாக நான்காம் வகுப்பு பருவம் 2 அனைத்து பாடத்திற்கான கங்கா கற்றல் கையேடு (Ganga Guide) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் என அனைத்து பாடத்திற்க்கும் தனி தனியாக ஒவ்வொரு Lesson யாக அனைவருக்கும் புரியும் வகையில் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -4ஆம் வகுப்பு பருவம் 2 அனைத்து பாடத்திற்க்கான கற்றல் கையேடு (Ganga Guide) (Tamil medium)
File Type - PDF

4th std GUIDE

Post a Comment

Previous Post Next Post