நமது குழுவின் சார்பாக திரு. ஞா. செல்வகுமார், திருப்புட்குழி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்  தயாரித்து வழங்கிய - 5 ஆம் வகுப்பு

5th Standard English - Term -3  NEW WORDS & HARD WORDS  GLOSSARY & MIND MAP  FA-B MODEL TEST வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். இதனை தயாரித்து வழங்கிய அண்ணாருக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம். 

Topic- 5th Standard English - Term -3   NEW WORDS & HARD WORDS  GLOSSARY & MIND MAP  FA-B MODEL TEST
File type- PDF
5th English mind map  download 


Post a Comment

Previous Post Next Post