நமது குழுவின் சார்பாக நான்காம் வகுப்பு கணிதம் -உச்சி, அடி -

Activity வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை தயாரித்து வழங்கியஉச்சி, அடி - Activity 
Panchayat Union Primary School,  Kalasamuthiram,  Chinnasalem Block, Kallakurichi Dt ஆசிரியப் பெருமக்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். 

Topic-நான்காம் வகுப்பு கணிதம் -உச்சி, அடி - Activity

file type- video Post a Comment

Previous Post Next Post