நமது குழுவின் சார்பாக உணவில் உள்ள சேர்மங்களின்

செரிமானம் பற்றிய காணொளி  வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- உணவில் உள்ள சேர்மங்களின் செரிமானம் பற்றிய காணொளி 

File type- video

உணவில் உள்ள சேர்மங்களின் செரிமானம்

 

Post a Comment

Previous Post Next Post