நமது குழுவின் சார்பாக EE4&5 கணிதம் முக்கோண விளையாட்டு.  வழங்கியுள்ளோம்.

இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- EE4&5 கணிதம் முக்கோண விளையாட்டு.

File type- video 

EE4&5 கணிதம் முக்கோண விளையாட்டு.

Post a Comment

Previous Post Next Post