நமது குழுவின் சார்பாக  கல்வி தொலைக்காட்சி பாடங்களை

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- EE|ENGALAI ARIVEN |எண்களை அறிவேன்|எண்ணும் எழுத்தும்|MAT|TERM1|STD1,2,3|வகுப்பு1,2,3|KALVITV|

File type- video 

EE|ENGALAI ARIVEN |எண்களை அறிவேன்|எண்ணும் எழுத்தும்|MAT|TERM1|STD1,2,3|வகுப்பு1,2,3|KALVITV|

மாணவர் தானே கற்றலினை கையாள்வதற்கு ஆசிரியர் சிறந்த ஊக்கியாய் பயன்பட முடியும் என்பது தெளிவு படுத்தப்படுகிறது. ஆவலுடன் பறவை போன்று பாடியும், ஆடியும் பொருத்தமான எழுத்துக்களை கண்டுபிடித்து அதனை கரும்பலகையில் எழுதியும் கற்றது கற்றலின் தனி தன்மையினை விரிவாக்குகிறது

Post a Comment

Previous Post Next Post